Vietnam Airlines Hà Nội: MÙA THU VÀNG 2017 - Tin Khuyến Mãi -

Vietnam Airlines Hà Nội: MÙA THU VÀNG 2017

✈ Hiệu lực đặt vé: Từ 15/08/2017 - 31/08/2017 ✈ Hiệu lực khởi hành: Từ 15/08/2017 - 31/03/2018 trừ ngày lễ tết. ✈ Giá vé khuyến mãi đã có 7kg xách tay và 20 kg ký gửi ✈ Thay đổi đặt chỗ/ Thay đổi hành trình: Không được phép. ✈ NOTE : GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ + PHÍ

Vietnam Airlines Hà Nội: MÙA THU VÀNG 2017


 

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ HÀ NỘI

 

Từ

Đến

Giá một chiều
(không gồm thuế, phí)

Giá một chiều
(gồm thuế, phí)

Thời gian bay

Loại giá vé

 

             

Hà Nội

Chu Lai

299.000VND

459.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Đồng Hới

299.000VND

459.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

             

Hà Nội

Quy Nhơn

499.000VND

679.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

             

Hà Nội

Đà Nẵng

399.000VND

569.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

             

Hà Nội

Pleiku

399.000VND

569.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Huế

399.000VND

569.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Vinh

599.000VND

789.000VND

15/08/17-28/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Buôn Ma Thuột

699.000VND

899.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Đà Lạt

699.000VND

899.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

799.000VND

1.009.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Nha Trang

699.000VND

899.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Phú Quốc

799.000VND

1.009.000VND

15/08/17-31/08/17
03/09/17-28/12/17

01/01/18-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

Hà Nội

Cần Thơ

799.000VND

1.009.000VND

15/08/17-31/01/18

Tiết kiệm đặc biệt

 

 

  GIÁ KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI ĐI ĐÔNG NAM Á

 

Từ

Đến

Giá khứ hồi
(không gồm thuế, phí)

Giá khứ hồi
(gồm thuế, phí)

Ngày đi

Ngày về

Loại giá vé

 

Hà Nội

Yangon

29USD

139USD

15/08/17-15/02/18
22/02/18-31/03/18

15/08/17-19/02/18
26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Kuala Lumpur

89USD

141USD

15/08/17-30/08/17
03/09/17-21/12/17
04/01/18-17/02/18
26/02/18-31/03/18

15/08/17-03/09/17
06/09/17-23/12/17
08/01/18-07/02/18
26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Bangkok

39USD

146USD

15/08/17-31/08/17
03/09/17-27/12/17
05/01/18-14/02/18
22/02/18-31/03/18

15/08/17-02/09/17
06/09/17-27/12/17
05/01/18-19/02/18
27/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Singapore

79USD

187USD

15/08/17-30/08/17
03/09/17-21/12/17
04/01/18-17/02/18
26/02/18-31/03/18

15/08/17-03/09/17
06/09/17-23/12/17
08/01/18-07/02/18
26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Siem Reap

49USD

29USD

15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Luang Prabang

39USD

157USD

15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Vientiane

39USD

137USD

15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Phnom Penh

39USD

147USD

15/08/17-29/09/17
06/10/17-27/12/17
02/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

15/08/17-04/10/17
10/10/17-30/12/17
03/01/18-12/02/18
22/02/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

 

 GIÁ KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI ĐI ĐÔNG BẮC Á

 

Từ

Đến

Giá khứ hồi
(không gồm thuế, phí)

Giá khứ hồi
(gồm thuế, phí)

Ngày đi

Ngày về

Loại giá vé

 

Hà Nội

Thành Đô

49USD

126USD

15/08/17-25/09/17
06/11/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17
06/11/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Quảng Châu

79USD

186USD

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Hồng Kông

69USD

149USD

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Thượng Hải

139USD

281USD

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Bắc Kinh

139USD

255USD

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

15/08/17-25/09/17
09/10/17-23/12/17
09/01/18-05/02/18
27/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Cao Hùng

199USD

309USD

15/08/17-31/03/18

15/08/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Đài Bắc

169USD

279USD

15/08/17-31/03/18

15/08/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Seoul

249USD

367USD

15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18

15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Busan

249USD

363USD

15/08/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-31/03/18

15/08/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Tokyo

299USD

386USD

15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Osaka

299USD

390USD

15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Nagoya

299USD

386USD

15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Fukuoka

299USD

371USD

15/08/17-31/12/17
07/01/18-12/02/18

15/08/17-23/12/17
01/01/18-19/02/18

26/02/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

 

 GIÁ KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI ĐI CHÂU ÂU VÀ ÚC

 

Từ

Đến

Giá khứ hồi
(không gồm thuế, phí)

Giá khứ hồi
(gồm thuế, phí)

Ngày đi

Ngày về

Loại giá vé

 

Hà Nội

Moscow

249USD

435USD

15/08/17-31/12/17
13/01/18-31/01/18
06/03/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17
27/01/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Luân Đôn

399USD

743USD

15/08/17-31/12/17
09/01/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17
29/12/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Paris

449USD

703USD

04/09/17-31/12/17
08/01/18-22/02/18

15/08/17-15/12/17
24/12/17-16/02/18

19/03/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Frankfurt

449USD

740USD

15/08/17-31/12/17
09/01/18-31/03/18

15/08/17-14/12/17
29/12/17-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

Hà Nội

Sydney

519USD

669USD

15/08/17-30/09/17
09/10/17-31/12/17
01/03/18-31/03/18

15/08/17-19/09/17
01/10/17-30/11/17
08/12/17-16/12/17

06/01/18-31/03/18

Siêu Tiết kiệm

 

 

Tin Khác:

Tìm kiếm chuyến bay

Một chiều Khứ hồi
Điểm đi
Điểm đến
Ngày đi
Ngày về  • VietJet
  • United
  • Thai Airway
  • spd
  • VN Airline
  • Cathay
  • JetStar
  • Lithuanian
  • Hong Kong Airline